DLA

EDUKACJI

Kursy programowania wraz z lekcjami
i scenariuszami edukacyjnymi.

Image description

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ

LEKCJE I ĆWICZENIA

PROGRAMOWANIE W SZKOLE

Aplikacje Kodmisji stanowią gotowe kursy programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Zawarte w nich liczne lekcje oraz przykładowe scenariusze zajęć, wspomagają nauczanie programowanie w szkołach.

Zgodność z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwala efektywnie realizować założenia podstawy programowej dla przedmiotu „informatyka”.

Iamge Description

OFERTA DLA SZKÓŁ -

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Korzystaj z gotowych scenariuszy lekcji i rozwiązań zadań

Zobacz więcej aplikacji edukacyjnych dla dzieci na platformie